Valitse sivu

Vaaliteemat

Tarja Meronen vaaliteemat

Työhistoriani sote-palveluissa on pitkä, jo 27 vuotta. Parhaimmat kokemukseni ovat yliopistolta, kun työskentelin Lastensairaaloiden kehittämishankkeessa Lastenklinikalla. Johtajana olen ollut vuodesta 2006 Nummi-Pusulan perusturvajohtajana ja sitten mm. henkilöstö- ja talouspalvelujen toimitusjohtajana HUSin liikelaitoksessa.

1. Hoito- ja sosiaalialan palkkoja on
nostettava

Hoito- ja sosiaalialan palkkaus on heikosti hoidettu ja se pitää korjata jo vuonna 2022. Palkkoja on nostettava yhteistyössä kuntien kanssa jo ennen kuin henkilöstö aloittaa uudessa Sotessa. Palkat voidaan korottaa harmonisoinnilla ja myös kustannusneutraalisti. Korkeakoulutettujen palkkauksen tulee olla arvostava erityisesti sosiaali- ja hoitotyössä.

2. Vapaus valita yksityinen asiantuntija

Asiakkaan tulee saada itse valita, meneekö yksityislääkärille, yksityiselle psykologille, terapeutille tai sosiaalityöntekijälle. Sote-alue ei tule selviämään lain vaatimuksista edes yhtä kuukautta ellei se anna yksityisten yritysten ja ammatinharjoittajien täysillä osallistua alueen palvelujen tuottamiseen. Asiakkaan tulee saada itse valita vapaasti mieleisensä asiantuntija.

3. Omais- ja perhehoitajien palkkiot verovapaiksi

Ikääntynyttä läheistään, vammautunutta puolisoaan tai vaikeasti sairasta lastaan kotona hoitava omainen tekee työtä 24/7 työtä. Samoin tekevät sosiaalihuollon sijoittamien lasten perhehoitajat. Vapaata on vaikea saada tai mahdotonta pitää. Omais- ja perhehoito ei synnytä lisää hallintoa, vaan on hoitomuodosta tehokkain, inhimillisin ja läheisille paras. Paras tapa nostaa omais- ja perhehoito ensisijaiseksi hoitomuodoksi on palkkioiden verottomuus.

4. Kun budjetti loppuu on priorisoitava – ei verotettava

KUN Budjetti käy vähiin, on priorisoitava. Hyvinvointialueen kustannusten nousu pysäytetään kevyellä hallinnolla ja asiakkuuksien priorisoinnilla –  ei veroja nostamalla. Hyvinvointialueen hallinto on pidettävä kevyenä ja on keskityttävä asiakkaiden palvelujen saatavuuteen, oikea-aikuisuuteen ja digi-teknologian hyödyntämiseen. Asiakkuuksia tulee osata tunnistaa ja pystyttävä luopumaan, kun aika on. Näin katkaistaan kustannusten nousu.

5. Koulukiusaamisen on loputtava

Kiusaaminen on väkivaltaa ja aikuisen vastuulla on pysäyttää se. Kiusaaminen estetään lastensuojelun, opettajien, oppilashuollon, poliisien  ja vanhempien yhteistyöllä. Kiusaaminen on rikos, joka on ennaltaehkäistävissä. Emme voi antaa kiusaajan pilata nuoren elämää ja tulevaisuutta. Kiusaaminen on lopetettava. 

Tarja Meronen

Tarja Meronen, FT, toimitusjohtaja

Auttavat Sossut Oy

Myllyjärventie 21, 02740 Espoo

Y-2943519-8

ota yhteyttä

p. 040 041 3129